Alwan

Alwan

Amwaj Marine

Amwaj Marines

Byky

Byky

City Sightseeing Sharjah

City Sightseeing Sharjah

Family Train

Family Train

Maraya Art Park

Maraya Art Park

Jogging Track

Jogging Track

Mini Golf

Mini Golf

Play Area

Play Area

Sharjah Boats

Sharjah Boats

Sharjah Fountain

Sharjah Fountain

Smart Bike

Smart Bike

Mini Splash Park

Mini Splash Park

Water Karts

Water Karts

How to get here